Soms komt u in een situatie terecht waarin u niet meer goed weet hoe het verder moet. Er is bijvoorbeeld iets gebeurd in uw leven waardoor u niet meer lekker in uw vel zit of er speelt al langer iets waar u nu iets aan wilt doen.

Met gesprekken met bekenden komt u niet echt verder of u wilt het misschien liever niet met hen bespreken omdat het te privé is. Dan kan het goed zijn om met iemand in gesprek te gaan die objectief naar u en uw situatie kan kijken. Met zoveel gesprekken als nodig, maar ook zo weinig als kan om zélf weer verder te kunnen.

Het is belangrijk om problemen en klachten die u dikwijls bezighouden, met uw huisarts te bespreken. Uw huisarts kan beoordelen of er mogelijk sprake is van een psychische stoornis die deskundige behandeling vereist. Ook kan uw huisarts dikwijls goed inschatten of u gebaat bent bij een kortdurende klachtgerichte behandeling, of dat er meer gespecialiseerde hulp nodig is.

U kunt (vanaf 18 jaar) met de volgende klachten bij mij terecht:

 • Depressie, lusteloosheid en somberheidsklachten.
 • Moeilijkheden bij het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen of trauma’s.
 • Verwerkingsproblemen bij rouw, scheiding en verlies.
 • Angst- en spanningsklachten.
 • Identiteitsvragen, onzekerheid, weinig zelfvertrouwen.
 • Pieker- en denkproblemen, zoals veel malen en dwanggedachtes.
 • Stress, overspannenheid of burn-out en andere werkgerelateerde problemen.
 • Problemen in het omgaan met anderen, zoals verlegenheid of moeite met het leggen van contacten, het onderhouden van relaties of opkomen voor jezelf.
 • Problemen in de relatie met partner of vragen rond seksualiteit.
 • Zingevingsvragen of onvrede met de levenssituatie.
 • Leer- en concentratieproblemen.
 • Slaapproblemen.

U bent bij mij aan het juiste adres.
Bel 06 41 86 35 33 en maak een afspraak of meldt u aan via e-mail: info@psychologenpraktijkriemersma.nl.

Generalistische Basis GGZ is kortdurende zorg, gericht op lichte tot matig-ernstige psychische klachten. Deze psychologische zorg is geschikt voor een klachtgerichte behandeling met psychotherapeutische deeltechnieken. Indien na enkele gesprekken blijkt dat Psychologenpraktijk Riemersma toch niet de juiste plek voor u is, zal ik met u meedenken over het vervolgtraject.

Ik kan u niet helpen als:

 • Suïcidegedachten of -plannen op de voorgrond staan.
 • Er sprake is van een psychose of hardnekkige verslaving.
 • Te voorzien is dat er een lange of intensieve behandeling (bijvoorbeeld opname) noodzakelijk is.