Aanmelding

Uw huisarts kan u verwijzen wanneer er sprake is van (vermoeden van) een DSM-stoornis. U kunt uzelf ook aanmelden via e-mail of per telefoon, maar dan heeft u daarna alsnog de verwijsbrief van de huisarts nodig (tenzij u bereid bent de behandeling zelf te betalen). U kunt de verwijsbrief meenemen naar het intakegesprek, maar uw huisarts kan ook digitaal een verwijsbrief naar mij sturen via ZorgDomein.

Intake en behandelplan

Na de aanmelding zal er een intakegesprek plaatsvinden. In dit gesprek wordt er een inventarisatie van uw klachten en hulpvraag gemaakt. Daarna wordt er een behandelplan opgesteld met daarin uw persoonlijke doelen en de behandelmethode(n), welke ik tijdens het tweede gesprek met u zal bespreken. Ik hoor het graag als u het behandelplan of de manier van samenwerken wenst bij te stellen.

Afspraakfrequentie

Qua afspraakfrequentie gaat mijn voorkeur er naar uit om de eerste paar sessies kort op elkaar te plannen; eens per twee weken. Na een aantal weken kunnen we nagaan of de frequentie gelijk moet blijven of naar beneden kan. Tussen de voorlaatste en laatste sessie zit veelal geruime tijd om na te gaan of het effect stand houdt.

Netwerk

Tijdens de behandeling wordt ook aandacht besteed aan uw netwerk. Het is mogelijk om iemand uit uw omgeving, uiteraard altijd in overleg met elkaar, uit te nodigen om een keer mee te komen. Binnen de praktijk wordt wel enkel individuele therapie gegeven. Indien nodig kan altijd worden doorverwezen indien systeem- of relatietherapie met naasten geïndiceerd is. Hiervoor wordt onder meer samengewerkt met Relatietherapie- en Gezinstherapiepraktijk G.E.R.T. welke in hetzelfde pand gehuisvest is (www.praktijkgert.nl).

Afronding

Dikwijls kunnen we de behandeling binnen 10 à 12 gesprekken afronden. Regelmatig kijken we samen hoe het gaat. Verminderen uw klachten en bent u op de goede weg om uw doelen te halen? Zo zorgt u ook samen dat de behandeling niet langer is dan nodig. Voordat de behandeling is afgerond heeft u inzicht in wat u zelf kunt doen als het in de toekomst even wat minder gaat. Tijdens het laatste gesprek evalueren we het resultaat en het verloop van de behandeling. We zetten op een rij wat u geleerd heeft en wat u kunt doen om terugval te voorkomen. Bijvoorbeeld in de vorm van een terugvalpreventieplan welke samen binnen de behandeling wordt opgesteld. Soms is er meer hulp nodig. We bespreken dan welke vervolgbehandeling gewenst is.

Behandelmethoden

Er zijn verschillende behandelmethoden waarmee ik werk. Samen met u wordt bekeken welke vorm van therapie het beste bij u en uw hulpvraag past. Meestal worden elementen uit meerdere behandelmethoden gezamelijk gebruikt en is de behandeling eclectisch en integratief van aard.

Cognitieve therapie

Bij de cognitieve therapie wordt gekeken naar de gedachten die u over bepaalde situaties heeft. Wanneer dit niet-helpende gedachten zijn, kunnen ze leiden tot klachten. Vaak zijn die gedachten zo vanzelfsprekend geworden, dat u zich er niet meer van bewust bent. Samen gaan we onderzoeken hoe u denkt en welke basisaannames u over uzelf, de ander en de wereld heeft opgebouwd. Als u zich meer bewust wordt van uw gedachten, kunt u deze ook weer omdraaien tot meer helpende gedachten.

Gedragstherapie

Bij gedragstherapie wordt ervanuit gegaan dat alle gedrag is aangeleerd en ook weer afgeleerd of veranderd kan worden. Door middel van oefeningen kan ik u helpen nieuw gedrag aan te leren en/of oud gedrag af te leren.

ACT

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een moderne vorm van aanvaardingsgerichte gedragstherapie die zich richt op gedragsverandering en het verbeteren van het functioneren. Acceptance gaat over ervaren en aanvaarden van dat wat er innerlijk is, zoals ongewenste gevoelens en gedachten. Commitment staat voor het zich verbinden aan waarden en doelen die voor een persoon belangrijk zijn. Geleerd wordt in het contact kunnen zijn met het hier en nu, het kunnen nemen van afstand van de inhoud van het eigen denken, het maken van waardegericht keuzes en het omzetten hiervan in acties.

Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie die helpt om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit iemands jeugd op de patronen en het dagelijkse leven wordt onderzocht. Men leert zichzelf zodanig te veranderen dat men zich beter gaat voelen en beter voor zichzelf kan zorgen en opkomen. Hierdoor veranderen gedrag, gedachten en gevoelens. In verband met het geringe aantal sessies dat vanuit de Generalistische Basis GGZ mogelijk is, kan in de praktijk slechts met enkele onderdelen uit de schematherapie worden gewerkt.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een ingrijpende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Door middel van oogbewegingen of piepjes in combinatie met aandacht voor de nare gebeurtenis wordt het informatiesysteem van de hersenen gestimuleerd om deze gebeurtenis alsnog op een juiste manier te verwerken (www.emdr.nl).

eHealth

In toenemende mate wordt er binnen de GGZ ook eHealth aangeboden. Daarmee doelen we op informatieve programma’s die via het internet worden aangeboden en die een specifiek onderwerp als thema hebben, dat kan bijvoorbeeld angst, depressie en/of ADHD zijn. Daarnaast worden ook zelfhulptechnieken aangeboden of materiaal aangeboden ter ondersteuning van een specifieke behandeling.

Beeldschermzorg

Kunt u niet naar de praktijk komen, dan kunnen we eventueel gesprekken voeren middels beeldbellen. Dit kan op een beveiligd platform van Therapieland. Het Therapieland platform is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat zij de informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook is deze beeldbelfunctionaliteit AVG-proof.  

Cliënttevredenheid

Psychologenpraktijk Riemersma hecht veel waarde aan uw mening. Door de tevredenheid van cliënten te onderzoeken kan de dienstverlening worden verbeterd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Consumer Quality index (CQi). Dit is een vragenlijst die wordt gebruikt door alle GGZ instellingen in Nederland en welke u aan het eind van uw behandeling wordt toegestuurd.

In 2023 gaven cliënten hun behandeling bij Psychologenpraktijk Riemersma gemiddeld het rapportcijfer 8,9 (waarbij een 1 ‘heel erg slecht’ betekent en een 10 ‘uitstekend’). Tevens gaven zij de volgende waardering op een schaal van 0 tot 5:

CategorieScoreBetekenis van score
Bejegening5
(max. 5)
Cliënten zijn erg tevreden over de manier
waarop de behandelaar met hen omging. 
Informatie behandeling4,63 (max. 5)Cliënten zijn tevreden over de gegeven informatie over de behandeling.
Samen beslissen4,77
(max. 5)
Cliënten stellen samen met de behandelaar
hun behandelplan vast. 
Uitvoering behandeling4,65 (max. 5)Cliënten zijn tevreden over de geboden behandeling.