De gesprekken bij Psychologenpraktijk Riemersma vallen onder de Generalistische Basis GGZ. Dat betekent dat er doorgaans 10 à 12 gesprekken worden vergoed uit het basispakket. Een gesprekssessie duurt 45 minuten. Het aantal gesprekken dat we besteden hangt af van het type en de ernst van uw klachten. Op basis van deze zorgvraagtypering wordt een behandeling gestart.

Zorgprestatiemodel

Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Voor meer informatie specifiek bedoeld voor cliënten, kunt u zelf kijken op: Het zorgprestatiemodel: wat verandert er voor patiënten? – LVVP.

Voorwaarden vergoeding

Als u de behandeling vergoed wilt hebben vanuit uw verzekering, kunt u pas een afspraak maken nadat u bij de huisarts bent geweest en een verwijsbrief heeft gekregen. Tevens dient er sprake te zijn van een DSM-stoornis (als dit onduidelijk is, kan uw huisarts een consult bij de praktijk aanvragen; dit consult wordt in rekening gebracht bij de huisarts).

Gecontracteerde zorg

In 2024 heb ik contracten afgesloten met VGZ, CZ, Menzis, Zilveren Kruis, DSW, ONVZ, OWM, ASR, Caresq en Salland. Zie voor meer informatie het volgende overzicht: Gecontracteerde zorgverzekeraars PSYCHOLOGENPRAKTIJK RIEMERSMA in 2024 – Independer

Onverzekerde zorg

Bepaalde DSM-stoornissen zijn helaas uitgesloten van vergoeding, zoals burn-out en overspannenheid, aanpassingsstoornissen, relatieproblemen, seksuele problemen of rouwproblematiek waarbij geen sprake is van een depressie of een angststoornis. U dient dan de behandeling zelf te betalen. Het tarief per consult is in dat geval 100 euro. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig als u de nota zelf gaat betalen. Wel houd ik mij aan de geldende richtlijnen rond dossiervoering.

Eigen risico

Houdt u in ieder geval rekening met een eigen risico in uw zorgverzekering. De overheid heeft het verplicht eigen risico voor 2024 vastgesteld op 385 euro. De eerste 385 euro aan zorgkosten betaalt u dus zelf, tenzij u deze kosten al elders in de zorg heeft gemaakt. Mogelijk heeft u een hoger eigen risico afgesloten ten gunste van een lager maandbedrag. Dit eigen risico wordt dus ook voor psychologische zorg aangesproken. Meer informatie hierover vindt u in uw zorgpolis. U kunt in veel gevallen een betalingsregeling treffen met uw zorgverzekeraar.

Budgetpolissen

Let goed op hoe u verzekerd bent en of de verzekeraar een behandeling bij ons vergoedt. Neemt u hiervoor zelf contact op met uw verzekeraar. Sommige budgetpolissen vergoeden bijvoorbeeld alleen nog maar specifieke behandelaars voor specifieke problemen.

Annuleren

Het afzeggen of verzetten van een afspraak dient uiterlijk 24 uur van tevoren te gebeuren, telefonisch of per e-mail. Indien u niet tijdig afzegt, wordt er een bedrag van 50 euro in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd en ruimte. Ook bij ziekte en overmacht wordt dit bedrag in rekening gebracht. Deze factuur wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekering.

Dossiervoering

Er bestaat de verplichting tot het aanleveren van behandelinformatie aan DIS, het landelijk DBC-informatiesysteem. DIS ontvangt en beheert alle informatie over DBC’s (diagnose behandel combinaties). Het bevat gegevens uit de basisregistratie van zorgaanbieders over wat zij aan zorg geleverd en gedeclareerd hebben. Ook voor de Generalistische Basis GGZ geldt dit. Indien u dit niet wilt, kunt u gebruik maken van een privacyverklaring die door u en mij dient te worden ingevuld.